Phương thức thanh toán

25/06/2020 Đăng bởi: Quạt Vinawind

Phương thức thanh toán

Hiện nay, quý khách có thể thanh toán cho qua hai hình thức: 

1.   Thanh toán trực tiếp COD:

    - Áp dụng với những đơn hàng thanh toán tiền mặt.

    - Sau khi kiểm tra và nhận hàng, quý khách thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao vận. 

2.  Thanh toán chuyển khoản:

    - Áp dụng với những đơn hàng không thanh toán trực tiếp, quý khách chuyển tiền vào tài khoản công ty với nội dung như sau:

    Tên khách hàng – thanh toán sản phẩm [mã sản phẩm]

    Ví dụ: Nguyễn Thị Thanh – Thanh toán Quạt cây mini điện cơ thống nhất QĐ M400N 

    - Vào một trong các tài khoản của công ty với thông tin tài khoản tại các ngân hàng như sau: 


zalo
hotline 0963230665